flaga włoch flaga polski

Tłumaczenia pisemne

Jako doświadczony tłumacz ustny i pisemny oferuję profesjonalne tłumaczenia w zakresie języka polskiego, włoskiego oraz angielskiego. Wykonuję również tłumaczenia uwierzytelnione.

icon

Tłumaczenia techniczne

Instrukcje obsługi i konserwacji, katalogi, materiały informacyjne, rysunki, schematy elektryczne.

icon

Tłumaczenia prawnicze

Umowy, statuty, akty założycielskie, pozwy, akty notarialne, wyroki, europejskie nakazy zapłaty.

icon

Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe

Bilanse, sprawozdania finansowe, business plan, raporty roczne.

icon

Korekta językowa

Korekta tłumaczeń wykonanych przez osoby trzecie.

icon

Pomoc w załatwieniu formalności

Nikt nie lubi biurokracji, zatem powierz swoją sprawę w moje ręce. Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione i legalizację dokumentów, takich jak: akty urodzenia, akty stanu cywilnego, zaświadczenia, dyplomy, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty niezbędne do wymiany prawa jazdy.


icon

Legalizacja

Legalizacja dokumentów (Apostille) do obrotu prawnego za granicą. Aby korzystać z dokumentu urzędowego zagranicą konieczne jest poświadczenie jego autentyczności. W tym celu należy nadać mu klauzulę apostille lub dokonać jego legalizacji. Dokument poświadczony może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa.

icon

Uwierzytelnianie

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) potrzebne są wtedy, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną. Tłumaczy się w ten sposób między innymi dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu), prawa jazdy, dowody osobiste, umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne, certyfikaty, świadectwa i dyplomy, dokumenty rejestracyjne firmy.

icon

Lokalizacja

Lokalizacja językowa obejmuje proces adaptacji wcześniej przetłumaczonego materiału, tak aby przystosować go do potrzeb danego kraju lub regionu. Lokalizacja językowa różni się od samego tłumaczenia tym, że opiera się na kompleksowej analizie kultury docelowej, aby odpowiednio przystosować dany produkt do potrzeb rynku lokalnego. Nie sztuką jest przełożenie tekstu z języka źródłowego na docelowy, ale dostosowanie go do specyfiki docelowego rynku pod względem językowym i kulturowym. Lokalizować warto głównie te elementy, które mają wpływać na emocje odbiorców, a więc zalecana jest w przypadku stron internetowych, portali internetowych, oprogramowania, ale też materiałów o charakterze reklamowym czy informacyjnym.